top of page

CONSTANTIN STADNIŢCHI, PREOT (23.05.1886–1941)

Viitorul preot Constantin Stadniţchi s–a născut la 23 mai 1886 . În perioada 1899–1903 a urmat studiile la Şcoala spirituală din Chişinău . După absolvirea studiilor, a fost numit cântăreţ la Biserica ”Sf. Nicolae” din Frăsineşti, jud. Lăpuşna, iar în anul 1905 a fost transferat la Biserica ”Pogorârea Sf. Duh” din Selişte, acelaşi judeţ .

După zece ani de activitate în calitate de cântăreţ, a fost hirotonit în treapta de diacon, slujind în continuare în funcţia de cântăreţ până în anul 1917. La data de 3 octombrie 1916, părintele diacon Constantin Stadniţchi, a fost transferat în calitate de cântăreţ la Biserica ”Sfânta Treime” din Chişinău . Aflat la Chişinău, în primăvara anului 1917 susţine examenul pentru a deveni preot. A fost hirotonit în treapta de preot la 1 mai 1917 şi numit la biserica din Selişte , unde activase anterior în calitate de cântăreţ. În anul 1921, părintele a fost transferat la Biserica ”Sf. Nicolae” din localitatea Vânători (com. Boldureşti), jud. Lăpuşna , unde aproape două decenii a păstorit credincioşii din această parohie.

În primul an de ocupaţie sovietică şi de prigoană împotriva Bisericii (1940–1941), părintele Constantin Stadniţchi a fost arestat, primind cununa mucenicei prin asasinare . În lista clericilor pensionari, decedaţi şi deportaţi, văduvelor, orfanilor sau moştenitorilor lor, publicată în „Buletinul Arhiepiscopiei Chişinăului”, figura şi numele părintelui Constantin Stadniţchi. Urma ca la începutul anului 1943, preoteasa văduvă, Liubov Stadniţchi, să primească o primă de ajutor .


0 views0 comments

Коментарі


bottom of page