top of page

DIONISIE GONCEARUC, PREOT (3.10.1881–?)

Dionisie Goncearuc s–a născut la 3 octombrie 1881 în familia preotului Andrei Goncearuc de la biserica din Răileanca, jud. Cetatea Albă[1]. După absolvirea Seminarului Teologic din Chişinău, a fost hirotonit preot pe seama Bisericii ”Naşterea Maicii Domnului” din Ţâpleşti, jud. Bălţi, cu începere de la 15 august 1904[2]. În timpul slujirii sale, în perioada 1904–1909, în această parohie a fost construită actuala biserică. Această realizare se datorează şi preotului–paroh Dionisie Goncearuc. Pentru munca depusă la construcţia bisericii din Ţâpleşti, la 30 mai 1909 a fost menţionat cu gradaţie preoţească – bederniţă[3]. În anul 1909, părintele a fost transferat la Biserica ”Sf. Aleksandr Nevski” din Ţarigrad, jud. Soroca[4].

La 4 iulie 1927, parohia Ţarigrad a fost vizitată canonic de către PS Episcop Visarion al Hotinului (1923–1935), împreună cu consilierul eparhial şi protoiereul cercului. Scopul vizitelor canonice era ca să se convingă de starea generală a parohiilor şi păstoriţilor lor, cum se prezintă biserica, cancelaria parohială, cimitirul şi celelalte bunuri parohiale[5].

În primul an de prigoană împotriva credinţei din timpul ocupaţiei sovietice (1940–1941), părintele Dionisie Goncearuc a fost arestat şi deportat în Siberia, iar despre viaţa lui de mai departe nu se cunoaşte nimic[6].
[1]Arhiva Bisericii din Ţâpleşti (Sângerei). Evidenta bisericii pe anul 1908, f. 4.

[2]KEB, nr. 16, 1904, p. 297.

[3]Protoiereu Ioan Lisnic. Ţâpleşti. File din istoria satului şi a bisericii. Chişinău: Editura „Labirint”, 2016, p. 20.

[4]KEB, nr. 12, 1909, p. 105.

[5]„Episcopia Hotinului”, nr. 15-16, 1927, p. 175.

[6]Ce preoţi au fost asasinaţi şi deportaţi de bolşevici din Basarabia. În: ziarul „Raza”; „Episcopia Hotinului”, nr. 3, 1941, p. 62–63.

0 views0 comments

Comments


bottom of page