top of page

ILIE CORNEI, PREOT (20.12.1903–1.02.1941)

Ilie Cornei s–a născut la 20 decembrie 1903. După absolvirea Seminarului Teologic, în anul 1924 a fost hirotonit preot. În următorul an a fost numit cleric la Biserica ”Sf. Treime” din localitatea Larga, jud. Hotin[1].

La 15 iulie 1930, parohia Larga a fost vizitată canonic de către PS Episcop Visarion al Hotinului (1923–1935), însoţit de consilierul eparhial, protoiereul Dionisie Iavorschi, de protoiereul cercului şi misionarul eparhial. A fost inspectată vechea biserică, precum şi cea nouă, construită în 1897. Clerul era alcătuit din preotul–paroh Ioan Radomschi, preotul Ilie Cornei, diaconul Ioan Popovici şi cântăreţul Vasile Dulipovici[2].

Următoarea parohie a preotului Ilie Cornei a fost com. Clişcăuţi, jud. Hotin, cu Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”. Biserica din Clişcăuţi s–a învrednicit de o slujbă arhierească, săvârşită de către PS Episcop Tit al Hotinului (1935–1940) la 30 martie 1936. La această Sf. Liturghie au primit Sf. Împărtăşanie peste 800 de locuitori din Clişcăuţi. S–a oficiat apoi un tedeum, după care părintele–paroh Ilie Cornei a raportat despre starea religioasă şi morală a credincioşilor din parohie[3].

În primul an de prigoană împotriva Bisericii din Basarabia, la 1 februarie 1941, preotul Ilie Cornei a fost ucis de sovietici[4].


[1]„Episcopia Hotinului. Anuar”, 1925, p. 132.

[2]„Episcopia Hotinului”, nr. 16, 1930, p. 179.

[3]Idem, nr.8, 1936, p. 184-185.

[4]Idem, nr. 3, 1941, p. 60; nr. 2, 1941, p. 40; „Biserica basarabeană”, nr. 5-6, 1942, p. 81; Pr. prof. Sergiu C. Roşca. Biserica basarabeană sub ocupaţia sovietică. În: rev. „Misionarul”, nr. 1, 1942, p. 35 (în Martirologiu românesc din Basarabia, p.236, precum şi în Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2007, p. 657, preotul Ilie Cornei este înscris sub numele Dumitru Ciornei).

1 view0 comments

Kommentare


bottom of page