top of page

NICOLAE IACUBOVSCHI, PREOT (1872–09.12.1937)

Viitorul preot Nicolae Iacubovschi s–a născut în anul 1872 , în familia preotului Teodosie Iacubovschi, parohul Bisericii ”Sf. Treime” din localitatea Podoima, ţinutul Olgopol, gubernia Podolia (în prezent, raionul Camenca, R. Moldova). Tânărul Nicolae a învăţat la Şcoala spirituală din Tulcin şi la Seminarul Teologic din Kameneţ–Podolsk, în vara anului 1894 a fost promovat în clasa a 6–a, clasă absolventă de seminar . După absolvirea studiilor teologice a fost numit de către autorităţile bisericeşti, învăţător la şcoala parohială din Podoima .

La data de 30 mai 1897, încetează din viaţă parohul bisericii din Podoima, preotul Teodosie Iacubovschi , parohia devenind vacantă, la începutul lunii iunie este numit preot, învăţătorul şcolii parohiale Nicolae Iacubovschi , fiul fostului paroh. A fost hirotonit preot pe seama bisericii din Podoima la 8 septembrie 1897 . Părintele Nicolae a slujit la acest sfânt locaş, timp de aproape patru decenii, până în anii '30 ai secolului trecut, cînd biserica a fost închisă de către autorităţile sovietice locale din RASS Moldovenească.

După instaurarea puterii sovietice în raioanele din stânga Nistrului, gospodăria preotului Nicolae Iacubovschi era socotită ca gospodărie de chiabur. Potrivit informaţiei din extrasul protocolului şedinţei Troicii NKVD din RASSM din 1937, părintele era un „preot fără parohie, în trecut a fost un mare proprietar de pâmânt şi a fost de 2 ori deschiaburit. Este un membru activ al unei organizaţii contrarevoluţionare, răspândea între credincoţi literatură şi apeluri contrarevoluţionare cu chemare la luptă împotriva puterii sovietice”. În extrasul protocolului se mai nota că „desfăşura în mijlocul populaţiei o agitaţie contrarevoluţionară împotriva tuturor activităţilor de guvern” .

La 22 octombrie 1937, părintele Nicolae Iacubovschi a fost arestat de către colaboratorii secției raionale NKVD din Camenca şi încarcerat în închisoarea din Tiraspol. Era acuzat de faptul că: „fiind membru al unei organizaţii contrarevoluţionare răspândea între credincoţi literatură şi apeluri contrarevoluţionare, cu chemare la luptă împotriva puterii sovietice. Desfăşura în mijlocul populaţiei o agitaţie împotriva tuturor activităţilor de guvern şi prevestea căderea iminentă a puterii sovietice”.

Judecata a avut loc peste 4 zile de la arestare, cel arestat fiind judecat în cadrul şedinţei Troicii NKVD din RASSM. S–a decis, ca Iacubovschi Nicolai Fedoseievici să fie împuşcat . Sentinţa de judecată a fost executată la 9 decembrie 1939, în oraşul Tiraspol .


2 views0 comments

コメント


bottom of page