top of page

TEODOR MOROZOVSCHI, PREOT (08.06.1875–25.04.1938)

Updated: Mar 22

Preotul Teodor Morozovschi s–a născut la 8 iunie 1875, în familia paraclisierului Epifanie Morozovschi de la Biserica ”Sf. Arhanghel Mihail” din satul Mocra (r–nul Rîbnița), jud. Balta, gubernia Herson. Începând cu anul 1880, Epifanie Morozvschi devine cîntăreț la biserica din Mocra, iar mai târziu devine preot. Tânărul Teodor a învățat la Școala de cântăreți bisericești și începând cu anul 1897 a slujit în calitate de cântăreț bisericesc, apoi a fost hirotonit preot .

Timp de câteva decenii, preotul Teodor Morozovschi a slujit la biserica din satul Mocra, la sfârșitul anilor '30 ai secolului trecut a fost transferat la Biserica ”Sf. Ioan Teologul” din satul Popenchi, raionul Rîbnița, RASSM, perioadă când se începe un nou val de închidere a bisericilor. Părintele Teodor era des chemat la secția raională NKVD din Rîbnița pentru a renunța la preoție, era terorizat și de către autoritățile locale, fiind acuzat de activitate contrarevoluționară desfășurată în mijlocul enoriașilor săi. După închiderea bisericii din satul Popenchi, în anul 1936, părintele împreună cu membrii familiei sale se mută cu traiul în satul Mocra , unde la fel era persecutat de către autoritățile locale.

La 28 februarie 1938, părintele Teodor Morozovschi a fost arestat de către colaboratorii secției raionale NKVD din Rîbnița. În mandatul de arestare se menționa că Morozovschi F. E., „fiind ostil față de actualul regim făcea spionaj în favoarea unui stat vecin”. Era acuzat că fiind membru al unei organizaţii rebele contrarevoluţionare, îndemna populaţia la o răscoală împotriva puterii sovietice .

Pe parcursul lunii martie, au fost interogați 10 martori care au făcut declarații împotriva celui arestat. La solicitarea secției raionale NKVD din Rîbnița, sovietul sătesc din satul Mocra a eliberat un certificat–caracteristică pe numele preotului în care se scria că: „Morozovschi Fiodor, începând cu anul 1900 a fost slujitor al cultului religios și inclusiv până în 1936 a slujit preot. După anul 1936, Morozovschi s–a ocupat de activități inutile și a organizat în satul Mocra, slujbe religioase clandestine. Sovietul sătesc dispune de informații că Morozovschi atrage la aceste slujbe clandestine, femei din colhoz și aproape zilnic, botează copii. Morozovschi Fiodor are mai multe rude în s. Mocra. În anul 1932, unul dintre frații săi a fost deschiaburit, în prezent locuiește în s. Mocra, mai are și 4 nepoți de la frați, unul dintre ei, Morozovschi Condrat, în anul 1937 a fost arestat de către organele NKVD. Alt nepot, Morozovschi Grigorii a fost judecat de 4 ori”. Unii dintre cei interogați aduceau mărturii împotriva preotului Morozovschi, declarând că ar fi un membru activ al organizației contrarevoluționare. Părintele a negat toate acuzațiile .

La 22 aprilie 1938 a fos alcătuit rechizitoriu, iar la 23 aprile a avut loc ședința judecății, în cadrul consfătuirii Troicii NKVD din RASSM. În Extrasul protocolului nr. 51, al Şedinţei Troicii NKVD din RASSM, din 23 aprilie 1938, se menționează că în timpul ședinței s–a vorbit despre „lichidarea organizației rebele contrarevoluționare de chiaburi, care desfășura o activitate contrarevoluționară și răspândea zvonuri defetiste, provocatoare și contrarevoluționare, că în curând va înceta stăpânirea puterii sovietice. Organizația dată promova activ, munca de sabotaj, având drept scop pregătirea pentru o eventuală răscoală armată de răsturnare a puterii sovietice. Acuzat în dosar este, Morozovschi Fiodor Epifanovici, născut în anul 1875, originar și locuitor al satului Mocra, raionul Rîbnița, ucrainean, fiu de preot, fost preot, fiind membru al organizației contrarevoluționare, permanent desfățura o agitație contrarevoluționară. A calomniat sistemul colhoznic și puterea sovietică, având tendințe teroriste”. În continuare, în Extras se menționează sentința de judecată: “Morozovschi Fiodor Epifanovici, să fie împușcat”. Sentința de judecată a fost executată la 25 aprilie 1938 .

Peste cinci decenii de la executarea sentinței, părintele Teodor Morozovschi a fost reabilitat post–mortem de către Procuratura RSSM, la 27 aprilie 1989 .


10 views0 comments

コメント


bottom of page