top of page

VASILE BODRUG, PREOT (21.03.1902–1941)

Vasile Bodrug s–a născut la 21 martie 1902[1]. După absolvirea Şcolii de cântăreţi în anul 1918, a fost numit la Biserica ”Sf. Nicolae” din localitatea Chirileni, jud. Bălţi[2]. A urmat apoi studiile la Seminarul Teologic, şi după absolvire a fost hirotonit preot. La 1 octombrie 1926 a fost numit paroh la Biserica ”Sf. Nicolae” din com. Duşmani, jud. Bălţi[3].

A desfăşurat o activitate pastorală şi misionară atât în parohie, cât şi în cadrul şedinţelor cercurilor pastorale din protoieria I Bălţi, din care făcea parte şi parohia deservită de părintele Vasile. A predicat la 20 septembrie 1936 la şedinţa Cercului pastoral Hâjdieni, după oficierea serviciului divin[4], şi la şedinţa Cercului pastoral Glodeni, la 23 mai 1937. După săvârşirea Sf. Liturghii, părintele Vasile Bodrug a predicat despre ”indiferentismul religios”[5].

În primul an de ocupaţie sovietică (1941), părintele Vasile Bodrug a fost arestat şi condamnat la moarte prin împuşcare[6].


[1] Episcopia Hotimului. Anuar, Chişinău: Tipografia Eparhială ”Cartea Românească”, 1930, p. 25.

[2]„Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului”, Chişinău, 1922, p. 20.

[3]„Episcopia Hotinului. Anuar”, 1930, p. 25.

[4]Revista „Episcopia Hotinului”, nr. 21-22, 1936, p. 491.

[5]Idem, nr. 17, 1937, p. 337-338.

[6]Martirologiu românesc din Basarabia. Locaşuri sfinte din Basarabia, p. 236.

2 views0 comments

Comments


bottom of page