top of page

ALEXEI SCAUN, PREOT (1873–10.03.1942)

Alexei Scaun s–a născut în anul 1873 în familia preotului Ioan Scaun din parohia Malovata, jud. Tiraspol. După patru clase de studii la Seminarul Teologic din Odesa, la 21 iulie 1895 a fost numit cântăreţ într–o parohie din Regiunea Odesa, unde a îndeplinit şi funcţia de învăţător la şcoala parohială .

În baza hotărârii consiliului învăţătorilor Şcolii ministeriale din Mălăieşti 1, jud. Tiraspol, şi a unei aprobări a autorităţilor eparhiale, ”în interes de serviciu, ca cunoscător al limbii moldoveneşti” [româneşti], în noiembrie 1897 a fost transferat la Biserica ”Sf. Arhanghel Mihail” din Mălăieşti 1, fiind numit şi învăţător al şcolii din localitate.

A fost hirotonit în treapta de diacon la 20 ianuarie 1900, fiind numit în calitate de cântăreţ la o biserică din suburbia oraşului Odesa . După ce a fost hirotonit preot, a slujit timp de un an în Biserica ”Acoperemântul Maicii Domnului” din localitatea Roghi, Dubăsari, jud. Tiraspol , apoi în Biserica ”Sf. Nicolae” din Goian, acelaşi judeţ .

Pentru merite în activitatea pastorală, a fost decorat în repetate rânduri cu distincţii bisericeşti. Împlinind 35 de ani de slujire bisericească, la 2 august 1930 a fost decorat cu Crucea de aur. Ultima parohie a părintelui Alexei Scaun a fost localitatea Krasnopolie, r–nul Frunze, Regiunea Odesa .

În vara anului 1937, părintele Alexei Scaun a fost arestat. Era învinuit de ”activitate contrarevoluţionară îndreptată împotriva puterii sovietice şi a activităţilor desfăşurate de autorităţi în localitate”. În extrasul protocolului nr. 22 al şedinţei Troicii NKVD din Regiunea Odesa se menţiona că ”făcea agitaţie contrarevoluţionară îndreptată împotriva activităţilor partidului şi guvernului. Îi îndemna pe colhoznici să nu meargă la lucru în zile de sărbători religioase, să boteze copiii lor, speriindu–i că copiii nebotezaţi vor muri”. Judecata a avut loc la 27 august 1937, părintele fiind condamnat la opt ani de lagăr în Siberia .

Anii de detenţie i–a petrecut într–un lagăr din Regiunea Arhanghelsk. Fiind în detenţie, la 15 ianuarie 1940 înaintează o plângere pe numele procurorului, arătând că a fost condamnat în urma denunţurilor false ale preşedintelui sovietului sătesc. Plângerea a fost respinsă. Potrivit declaraţiei martorilor, rudele părintelui au fost deposedate de avere şi împuşcate. Părintele Alexei Scaun trece la Domnul la 10 martie 1942 .


0 views0 comments

Comments


bottom of page