top of page

GHEORGHE MOLEAVIN, PREOT (?)

Preotul Gheorghe Moleavin era paroh al Bisericii ”Sf. Dimitrie” din Selemet (com. Cimişlia), jud. Tighina. În primul an de ocupaţie sovietică (1940–1941), a fost mobilizat de sovietici, fiind omorât de aceştia în anul 1941 în Transnistria .

În luna august 1941, în casa preotului Gheorghe Moleavin, deportat şi omorât de bolşevici, a fost găsit un document scris de procurorul din Cimişlia, în care se arătau următoarele: ”Preşedinţii din comunele Selemet, Satul Nou şi Mihailovca au propus NKVD–ului ca popa Gh. Moleavin din com. Selemet să fie deportat, deoarece continuă serviciul său”. În acest document se mai menţiona că, în conformitate cu art. 42 din Codul penal sovietic, ”Toţi popii care nu se leapădă de dezonoratul lor serviciu şi continuă prin aceasta a strica poporul, să fie deportaţi în locurile cele mai îndepărtate ale sovietelor, locuite de popor străin” .

Pe parcursul anului 1943, preoteasa Ana, văduva preotului Gheorghe Moleavin, avea să primească o primă de ajutor din partea cârmuirii eparhiale .


8 views0 comments

Yorumlar


bottom of page